Svenska Domäner

This domain is registered by Svenska Domaner’s client.Denna domän är registrerad av en kund till Svenska Domäner.

SvenskaEnglish

How to start using your domain?Hur börjar ni använda ert domännamn?

Create a professional page with our Site Builder

Now you get a free web site builder with every hosting plan on Svenska Domäner. You can create your site in just a few minutes following these three steps:

 1. Choose the design among more than 150 templates.
 2. Add your content.
 3. Publish!
Go to Site Builder

Install your favourite CMS using our 1-Click Software Installer

Оver 300 software installation including Wordpress, Drupal, Magento and OpenCart. Following these three steps the software is installed and ready to use within a few seconds:

 1. Select the desired application.
 2. Choose the location on your website.
 3. Cilck "Install" button!
Go to App Installer

Upload your files using cPanel and FTP client

If you already have a website or application you can easily upload it to your new hosting space using cPanel File Manager (recommended for small number of files) or FTP client.

 1. Open cPanel.
 2. Go to File Manager.
 3. Upload your files.
Go to cPanel

Skapa en professionell hemsida med vår Hemsidesbyggare

Nu ingår det en kostnadsfri hemsidesbyggare I alla webbhotell hos Svenska Domäner. Ni kan skapa er hemsida på några få minuter med hjälp av följande tre steg:

 1. Välj design mellan fler än 150 färdiga mallar.
 2. Lägg till ert innehåll.
 3. Publicera!
Gå till Hemsidesbyggaren

Installera ert favorit CMS med vår 1-Klicksinstallation

Över 300 program att välja mellan inklusive Wordpress, Drupal, Magento och OpenCart. Följ nedanstående tre steg för att få ert program installerat och klart för användning på några få sekunder:

 1. Välj önskad applikation.
 2. Välj var ni vill installera applikationen.
 3. Klicka på "Installera"!
Gå till App-installation

Ladda upp era filer via kontrollpanelen eller en FTP klient

Om ni redan har en hemsida eller applikation kan ni enkelt ladda upp den till ert nya webbutrymme med Filhanteraren i kontrollpanelen (rekommenderas för en mindre mängd filer) eller använd en FTP klient.

 1. Öppna kontrollpanelen.
 2. Gå till Filhanteraren.
 3. Ladda upp era filer.
Gå till kontrollpanelen